Kurzy pro jednotlivce

Chcete si dopřát individuální kurz? Žádný problém

Přirozeně, individuální kurz je nejlepší způsob, jak se co nejdříve a co nejefektivněji naučit kvalitně cizí jazyk.

Ceník kurzů pro jednotlivce:

Cena kurzu se pohybuje kolem 450,- Kč/vyuč.hodinu plus 21% DPH a je předmětem individuální dohody.

Závisí na:

 • místě výuky (vzdálenosti Vašeho bydliště))
 • počtu hodin a frekvenci výuky kurzu

V případě vyššího počtu studujících v individuálním kurzu se cena dělí mezi ně. Nezvyšuje se tedy s počtem klientů, ale zůstává stejná.

Vyučované jazyky

 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • ruský jazyk
 • španělský jazyk
 • francouzský jazyk
 • český jazyk pro cizince

Typy kurzů

 • firemní
 • speciální manažerské
 • pro jednotlivce
 • skupiny (restaurace, lázeňské domy...)
 • příprava na zkoušky
 • konverzační
 • odborné (např. fyzioterapeuté)
 • intenzivní
 • pro děti
 • speciální kurzy:
  • pro práci v zahraničí (podle jednotlivých oborů)
  • pro přípravu na studium na zahraničních školách

Oblasti jazyka:

 • obecný jazyk
 • konverzace
 • právní terminologie
  • úvod do právní terminologie
  • civilní právo
  • rodinné právo
  • trestní právo
  • obchodní právo
 • kurzy pro vnitropodnikové překladatele jazykových textů
 • obchodní jazyk
 • technický jazyk (např. automobilový průmysl)
 • překlady
 • tlumočení

Trvání kurzů:

 • dle individuálních požadavků
 • čtvrtletní, šestiměsíční

Časové rozvržení:

 • podle individuálních potřeb každého klienta
 • dopolední, odpolední, večerní kurzy všech úrovní

Než začne výuka:

 • probíhá rozřazení studentů podle jednotlivých úrovní a specializace
 • na požádání poskytujeme také ukázkovou hodinu ve Vaší firmě zdarma

Výuka probíhá pravidelně ve městech:

 • Ostrov
 • Jáchymov
 • Karlovy Vary a okolí
 • Praha
 • ve firmách
 • v jiných, Vámi zvolených prostorách
 • v prostorách naší firmy
 • podle dohody


Copyright © 2005 - 2015, JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M. - Jazyková škola Linguissimo. Všechna práva vyhrazena.

Webovou prezentaci vytvořil a spravuje Vít Lobpreis