Podklady pro rozřazení dle jazykových schopností (testy):

1.) Angličtina

Pokyny k testům:
 • zvolte nejlepší odpověď pro každou otázku
 • vždy zvolte jen jednu odpověď
 • pište své odpovědi do odpovědního archu
 • na test máte maximálně 30 minut
 • přestaňte s řešením dalších odpovědí, pokud jsou otázky příliš těžké
 • odpovědi zapsané do odpovědního archu vyhodnoťte podle výsledků
 • v tabulce pro zařazení zjistíte jazykovou úroveň a tu pak prosím uveďte do přihlášky nebo jinak sdělte jaz. škole
Rozřazovací test anglický jazyk
Odpovědní arch
Výsledky-správné odpovědi
Tabulka pro zařazení dle výsledku testu


2.) Němčina

Pokyny k testům:
 • test má celkový rozsah 4 strany (ke stažení níže)
 • na zpracování každé jeho strany máte maximálně 5 – 8 minut
 • zvolte nejlepší odpověď pro každou otázku
 • vždy zvolte jen jednu odpověď
 • pište své odpovědi do odpovědního archu (na každé straně testu vpravo)
 • na test máte maximálně 30 minut
 • každá strana testu odpovídá jazykové úrovni pěti lekcí v učebnici Themen aktuell
 • na každé straně testu je možné získat max. 15 bodů (1 bod za 1 správnou odpověď)
 • daného vyššího jazykového stupně dosáhnete, pokud získáte alespoň 11 bodů na jedné straně testu
 • každou stranu testu je třeba hodnotit samostatně (body z jedné strany nelze sčítat s body z jiné)
 • v tabulce pro zařazení zjistíte jazykovou úroveň a tu pak prosím uveďte do přihlášky nebo jinak sdělte jaz. škole
Vyhodnocení testu:
 • test strana 1: dosaženo méně než 11 bodů – Themen aktuell 1, Lekce 1 (I. ročník)
 • test strana 1: dosaženo 11 bodů a víc – Themen aktuell 1, Lekce 6 (II. ročník)
 • test strana 2: dosaženo 11 bodů a víc – Themen aktuell 2, Lekce 1 (III. ročník)
 • test strana 3: dosaženo 11 bodů a víc – Themen aktuell 2, Lekce 6 (IV. ročník)
 • test strana 4: dosaženo 11 bodů a víc – Themen aktuell 3, Lekce 1 (V. ročník)
Rozřazovací test německý jazyk (první strana uvádí pokyny v němčině (není nezbytné číst), pak následují 4 strany testu a na konci je vyhodnocení)

Tento test uveřejňujeme s laskavým svolením nakladatelství Hueber, jehož webovou prezentaci naleznete na adrese www.hueber.de a www.hueber.cz.Slovníčky k učebnicím Face2Face:

Copyright © 2005 - 2015, JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M. - Jazyková škola Linguissimo. Všechna práva vyhrazena.

Webovou prezentaci vytvořil a spravuje Vít Lobpreis